תביעות נגד משרד הביטחון

קבל פיצוי על הנזקים שנגרמו לך

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בוועדות הרפואיות של משרד הביטחון, בערעורים בבית המשפט נגד קצין התגמולים בגין תביעות נגד משרד הביטחון שנדחו ובערעורים על הועדות הרפואיות.

ענף זה ניזון מתוך חוק הנכים הקובע שני תנאים מצטברים ע"מ שאדם יוכר כ-"נכה צה"ל":

  • הפגיעה ארעה במהלך השרות הצבאי.
  • הפגיעה ארעה תוך כדי השרות הצבאי.

חיילים בשרות חובה או בצבא קבע ואף חיילי מילואים זכאים לתבוע את קצין התגמולים להכיר בהם כנכים אם התמלאו לגבם התנאים שלעיל.

ראוי לציין, כי חוק הנכים חל לא רק על אנשי צה"ל, אלא גם על שוטרי משטרת ישראל, אנשי שרות משרד הביטחון בכלל וסוהרי שרות בתי הסוהר.

הליך הגשת תביעות נגד משרד הביטחון

ראוי לציין, הליך התנהלות תביעות נגד משרד הביטחון בפני קצין התגמולים נמשכים לעיתים זמן רב לכן כדאי לפנות לישות מקצועית שיכולה לזרז את ההליכים כגון: עורך דין נכה צה"ל. ראשית קצין התגמולים יברר האם מתקיימים שני התנאים הבסיסיים להכרה בחייל כנכה לפי חוק. באם המסקנה שמתקיימים התנאים, יקבל החייל הודעה על הכרה בו.

לאחר ההכרה, מועבר עניינו של התובע לדיון בוועדות הרפואיות במשרד הביטחון. התובע יזומן לפני הועדה הרפואית והוא רשאי להגיע בליווי עורך דין נזיקין המתמחה בתחום של נכי צה"ל. רצוי להתייצב לוועדות כאשר התובע מצויד בחוות דעת רופא מומחה שהוכנה מראש באופן מקצועי וממצה, זאת כדי שתהיה בפני הועדה אינדיקציה לנכותו בפועל בעבר ובעתיד.

בתום דיון הוועדה, יקבל התובע הודעה באשר לשיעור הנכות שנקבעה לו:

  • דרגת נכות פחותה מ 10% אינה מזכה בתגמול כספי כלשהו.
  • דרגת נכות שבין 10% ועד 19% מזכה במענק חד פעמי.
  • דרגת נכות של 20% או יותר מזכה בקצבה חודשית.
  • קיימות טובות הנאה נוספות המוענקות כאשר הנכות
  • שנקבעה הינה 10% לפחות.

על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער בפני ועדה רפואית לעררים שתדון בהרכב של שלושה רופאים. על החלטת הועדה הרפואית לעררעים ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה בהרכב של שופט בשאלה משפטית בלבד.