עורך דין נפגעי עבודה

עורך דין נפגעי עבודה

עורך דין נפגעי עבודה המתמקצע בנושא הגשת תביעה נפגעי עבודה יהיה עו”ד אשר עוסק בכך ביום יום. עו”ד נפגעי עבודה הבקיא בתחום יוכל להביא למיצוי זכויות דרך תביעת נפגעי עבודה במהירות האפשרית וביעילות גבוהה. בכתבה הרחבה בנושא נפגעי עבודה תביעה

נפגעי עבודה

נפגעי עבודה תביעה – חוק הביטוח הלאומי קובע מספר ענפים שניתן להגיש דרכם תביעה בעזרת עו”ד נזיקין לקבלת תגמולים.  הענף הבולט ו “המבוקש ביותר” הינו ענף נפגעי עבודה. ענף זה נחשב “כדאי ביותר” מאחר והוא עושה שימוש ברמת החיים וההכנסות שהיו לנפגע לפני קרות התאונה או מחלת המקצוע. כלומר, כאשר הביטוח הלאומי עורך חשבון בנוגע לשיעור התגמול שמגיע לניזוק נפגעי עבודה, הוא מעמיד לנגד עיניו את הפרמטר החשוב ביותר – הכנסות הניזוק לפני קרות המקרה. בדרך זו, משולם לניזוק תגמול ראוי שמשקף את ניזקו ואת הפסד ההכנסות שנגרם לו כתוצאה מהפגיעה.

כדי להיכנס בשערו של ענף נפגעי עבודה, יש לעמוד בשני תנאים מצטברים:

נפגעי עבודה תביעה
הגשת תביעה נפגעי עבודה
  • פגיעת גוף שארעה בעבודה
  • פגיעת הגוף נגרמה כתוצאה של העבודה

עו”ד נפגעי עבודה: במידה וניזוק עונה על שני התנאים לעיל, הוא מקבל מכתב מהמוסד לביטוח לאומי המכונה “אישור עקרוני”. אישור זה מודיע לניזוק, כי הוא הוכר על ידי פקיד התביעות נפגעי עבודה. למעשה לאחר מתן האישור העקרוני נפתחות בפני הניזוק שלל דלתות לתביעה במוסד לביטוח לאומי במערך נפגעי עבודה, כאשר המבחן הבא הוא מידת הנזק.
במקרים גבוליים או שיש לגבם ספקות אצל פקיד התביעות, מוזמן הניזוק לחקירה במשרדי המוסד לביטוח לאומי. חובה לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין תאונות עבודה טרם הגעה לחקירה מסוג זה. בתום החקירה מחליט פקיד התביעות על קבלת התביעה או על דחייתה וזהו השלב הקריטי שיקבע את גורל התיק.

התכנסות הועדות הרפואיות: תביעת נפגעי עבודה

תביעת נפגעי עבודה: לאחר שהנפגע הוכר נפגעי עבודה מוגשת תביעת ביטוח לאומי לקביעת דרגת נכות ועניינו של הניזוק מובא לפני הועדות הרפואות במוסד לביטוח לאומי, והוא מוזמן להתייצב בפני הועדה. צוות הועדה הרפואית בודק את הניזוק, לעיתים מפנה לבדיקות ו/או ייעוץ מומחים, ובסופו של דבר קובע את מצבו הרפואי של הניזוק באמצעות אחוזי נכות זמנית וצמיתה. החלטת הועדה הרפואית הראשונה ניתנת לערעור בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב של 3 מומחים ברפואה. על ועדת הערר ניתן לערר בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.

נפגעי עבודה תביעה – שימוש בתקנה 18א – נכה נזקק:

עורך דין נפגעי עבודה
נפגעי עבודה תביעה

עורך דין נפגעי עבודה – הועדה הרפואית קובעת את מצבו של הניזוק הן במישור הזמני והן במישור הקבוע. לדוגמא, ניזוק שעובד לפרנסתו כאיש מכירות ושכרו ברוטו 10,000 ₪ לחודש, אם תקבע לו דרגת נכות זמנית של 10% למשך 6 חודשים אזי, שכרו החודשי מהמוסד לביטוח לאומי יהיה כ 800 ₪. במצב דברים זה וכדי למנוע ממשפחות קריסה כלכלית בשל פגיעה בתאונת עבודה, תוקנה תקנה 18א. התקנה קובעת, כי אם אדם ניזוק בתאונת עבודה ועקב נזקו אין לו פרנסה מאחר והוא בהחלמה, אזי כל זמן שהוא במצב של נכות זמנית שנקבעה בידי הועדה הרפואית, ואין לו הכנסות אחרות, הוא רשאי לעתור ולתבוע, שישולם לו תגמול בתקופה הזמנית כאילו הוא ב 100% נכות למרות שבפועל הוא בנכות של 10% או כל נכות אחרת שפחותה מ 100%.

שימוש בתקנה 15 – הגדלת הנכות הרפואית:

בעוד ניתן להחיל את תקנה 18א על מצבים של נכות זמנית, את תקנה 15 ניתן להחיל אך ורק על נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות צמיתה בשיעור של בין 10% ל 19% או 20% ומעלה, התקנה קובעת שאם הועדה הרפואית מצאה שעקב הפגיעה בעבודה אין הניזוק מסוגל לשוב לעיסוקו שלפני התאונה או ששב אך קיימת ירידה ניכרת בהכנסותיו, אזי ניתן להעלות את נכותו במחצית. לדוגמא, אדם שהועדה הרפואית מצאה, כי הוא מצוי בנכות קבועה של 30% יכול באמצעות הפעלת תקנה 15 להגיע לנכות בשיעור של 45%. חשוב לציין, מי שנכותו נקבעה בין 10% ל 19% אינו יכול לעבור ל 20% רק באמצעות הפעלת תקנה 15.

עורך דין נפגעי עבודה

שיקום מקצועי:

מי שדרגת נכותו הקבועה הינה 10% לפחות ואינו מסוגל לשוב לעבודתו שלפני התאונה מחמת נזק גוף שנגרם לו בתאוה, או בתחלואה והוכר בידי המוסד לביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה, רשאי לתבוע שיקום מקצועי. טובת הנאה זו מזכה באלה:

כיסוי מלוא הוצאות הלימודים.
כיסוי בעבור רכישת ספרי לימוד ונסיעות.
תשלום שכר עבודה מלא בתקופת ההכשרה המקצועית.

הגשת תביעה נפגעי עבודה – נכות כללית:

עו"ד נפגעי עבודה
עורך דין נפגעי עבודה

עורך דין נפגעי עבודה בעניין ענף “נכות כללית” הינו הענף הרחב ביותר במוסד לביטוח לאומי. למעשה כל תושב מתושבי המדינה רשאי לאסוף את מכלול תחלואותיו ו/או פגיעותיו, ללא כל רלבנטיות מתי ואיך נגרמו ולתבוע תגמול “נכות כללית”. תגמול זה משולם בכמה תנאים מצטברים:

דרגת הנכות הרפואית שנקבעה ע”י הועדה הרפואית הינה בשיעור 60% לפחות בגין כל התחלואות ו/או הפגיעות או 40% אם לאחד הליקויים נקבעה נכות של 25% לפחות. לגבי עקרת בית הדרישה היא ל 50% במקום 40%.

תביעות אובדן כושר עבודה – נקבע כי בעקבות שיעור הנכות הרפואית הנ”ל איבד הניזוק 50% או יותר מכושרו להשתכר. במקרה של עקרת בית, איבדה 50% מכושרה לתפקד במשק הבית.

בעבור מה ולאיזו תקופה תשלום קצבת נכות כללית: עו”ד נפגעי עבודה

אדם שעומד בקריטריונים לעיל זכאי לקצבה חודשית, בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לו; אישה עד גיל 62 וגבר עד גיל 67. ראוי לציין, בעבר מי שהיה מגיע לגיל הנ”ל היה עובר לקצבת זקנה שנמוכה בהרבה מקצבת נכות כללית. הדבר יצר מצב בלתי צודק כאשר קצבת נכה בהגיעו לגיל הנ”ל פוחתת משמעותית בשל המעבר לקצבת זקנה לצד ההוראה שקובעת כי אין לשלם שתי קצבאות במקביל. החוק תוקן וכיום מי שמגיע לגיל הנ”ל כשהוא כבר מוכר “כנכה כללי” וקיימת לגביו נכות מזכה, ממשיך לקבל את הגמלה הכללית עד סוף ימיו במקום קצבת הזקנה שהינה נמוכה, כאמור בהפרש ניכר.

עורך דין נפגעי עבודה אלדד אוחיון, אם הניזוק שהוכר ועומד בקריטריונים לעיל הינו אב/אם לקטין מתחת לגיל 18, קיימת השלמה נוספת עבור כל ילד מתחת לגיל 18 עד מקסימום שני ילדים. הסדר דומה קיים בחוק לגבי קצבת זקנה (במקרה שמקבל הקצבה אב/אם לילד מתחת לגיל 18), אך מדובר בתגמול נמוך מזה המשתלם במסגרת נכות כללית.

עורך דין נפגעי עבודה – קצבת ילד נכה:

ענף זה נועד כדי לתגמל ילדים החל מגיל 3 חודשים ועד גיל 18 שמפאת מצבם הרפואי, עקב תחלואה, מום מולד או תאונה נגרמה להם נכות שמקשה עליהם לתפקד כילדים רגילים והם נזקקים לנוכחות עודפת של הוריהם.

מומלץ להתייצב לועדות אלה עם ייצוג עו”ד נפגעי עבודה וכאשר הוכנה מראש חוות דעת רפואית במישור הרפואי הרלוונטי.

יצוין כי ענף זה הורחב לאחרונה, כך שביום 1.1.12 נכנס לתוקפו תיקון שקובע שילדים מגיל 3 שנים שתלויים תלות מלאה בהוריהם זכאים, בנוסף על הגמלה הרגילה, לתוספת גמלה.

מוזמנים לקרוא בנוסף:
תאונות עבודה

עורך דין נפגעי עבודה | עו”ד נפגעי עבודה | הגשת תביעה נפגעי עבודה | נפגעי עבודה תביעה | תביעת נפגעי עבודה

מומחה עורך דין נפגעי עבודה

עורך דין אלדד אוחיון

המשרד מנוהל בידי עו”ד אלדד שהחל את דרכו בפרקליטות המדינה (במחוז הצפוני), והינו בעל ידע עשיר וניסיון רב בתחום נזקי הגוף עם התמחות פרטנית בביטוח, ביטוח לאומי ודיני נזיקין.
במשרד טופלו ומטופלים מאות מקרים העוסקים בפגיעות גוף כתוצאה של רשלנות רפואיות, תאונת עבודה, תאונת דרכים ותחלואה במסגרת העבודה או מחוצה לה. נפגעים אלה זכאים לממש את זכותם לפיצוי ולתגמול מן הגופים השונים, כפי שצוין לעיל.

עורך דין
ייעוץ ראשון חינם

מאמרים

עקוב אחרינו

פתח צ'ט
1
אני כאן לענות על שאלות..
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?