אובדן כושר עבודה – כל מה שרצית לדעת

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה, פיצוי עבודה וכל הפרטים לגבי מצב של כפל ביטוח אובדן כושר עבודה. מי חייב לשלם מס על אובדן כושר עבודה ומה אומר החוק לגבי זה.

מצב שבו אדם כתוצאה מתאונה או מחלה מאבד באופן מלא או חלקי את יכולתו לעבוד ולהתפרנס באופן סביר או ברמה זהה לימים טרם האירוע שפקד אותו נקרא אֹֹבדן כושר עבודה.

אֹובדן הכושר יכול להתרחש באופן זמני או קבוע כאשר רמת הפגיעה יכולה להיות שונה בחומרתה: לעיתים הנפגע אינו יכול להמשיך לעבוד במקצוע בו עסק טרם התאונה או המחלה, אך יש ביכולתו לעבוד בעבודה אחרת. במקרים אחרים, אובדן כושר העבודה הוא מוחלט והנפגע אינו יכול לעבוד כלל בכל עבודה שהיא.

כיום, כל אדם עובד בישראל המפריש כספים לקרן פנסיה מבוטח במסגרת זו למצב של אובדן כושר עבודה. הקרנות נבדלות זו מזו וכדי לדעת את הזכויות המדויקות יש לקרוא בקפידה את תקנון הקרן אליה מועברים הכספים מידי חודש.

הכיסוי בקרן פנסיה סטנדרטית היום כולל מקרים של אבדן כושר עבודה חלקי בשיעור של 25% ומעלה. השכר המבוטח לשכירים לפיו מחושבת קצבת הנכות הוא השכר הממוצע ב-3 או 12 החודשים האחרונים – לפי הגבוה מבניהם. ההכנסה המבוטחת לעצמאים נקבעת על ידי חילוק סכום ההפקדה החודשי הממוצע ב-16%.

יש לשים לב כי הפיצוי המקסימלי בביטוחי אובדן כושר לא יעבור את ה-75% מההכנסה, גם בביטוחים בקרנות הפנסיה וגם בביטוחים בחברות הביטוח. בנוסף, יש לקחת בחשבון שחברות הביטוח השונות מציבות תנאים שונים לקבלת הקצבה.

דע את זכויותיך

 

עורך דין תאונות עבודה
עורך דין תאונות עבודה

ראשית כל, בכל מקרה של חשד לאובדן כושר, ייעוץ עם עורך דין נזיקין מומלץ לפני תחילת הטיפול בנושא. שכן עורך דין יהיה מחויב לתוצאה אשר תיטיב עמך, ותמקסם את סכום השיפוי המגיע לך, ועל ידי כך בעצם תעזור לצמצם את הפגיעה בך לאחר אובדן הכושר.

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו אדם מאבד את כושר עבודתו בשיעור של 75% ומעלה, בין אם כתוצאה ממחלה או כתוצאה מתאונה. ישנן הגדרות שונות למושג, המשתנות מחברת ביטוח אחת לשניה, ותלויות בהגדרה בפוליסת הביטוח. כמו כן, יש הבדלים נוספים בתנאי הפוליסה בין חברות הביטוח כמו תקופת הביטוח, תקופת ההמתנה עד קבלת התשלום הראשון ועוד.

בישראל ישנן שלוש הגדרות כלליות לגבי אובדן כושר העבודה שעשויות להופיע בפוליסות הביטוח:

  • אובדן כושר מלא, שבעקבותיו המבוטח לא יכול לעסוק באף עבודה.
  • אובדן כושר חלקי, שבעקבותיו המבוטח לא יכול לעסוק בעיסוק סביר שתואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו. זהו “ביטוח מקצועי”, בהגדרת חברות הביטוח.
  • במקצועות מסוימים יש שאובדן כושר עבודה מוגדר ככזה, אם המבוטח לא יכול לעסוק בעיסוק המסוים בו עסק לפני. פוליסה זו מתייחסת למקצועות מסוימים בלבד – “ביטוח עיסוקי”, בהגדרה. מקרה כזה נקרא גם אובדן כושר מקצועי.

 

האם מגיע לי פיצוי עבודה

בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקפו חוק הפנסיה וחולל מהפיכה במשק הישראלי, לראשונה קיבלו כמיליון עובדים בישראל את הזכות ליהנות מהפרשות לפנסיה/ביטוחי מנהלים כחובה המוטלת על המעסיק ולא כהטבה הנתונה להחלטת המעסיק וכך כל מעסיק מחויב להפריש עבור עובדיו כסף לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח.

לכן, התשובה הכנה היא שעל פי החוק כן, אבל תמיד קיים סיכוי כי חברת הביטוח תדחה את התביעה. על כן מומלץ להיעזר בייצוג הולם מצד עורך דין לנפגעי עבודה מומחה, אשר מחויב לזכויותיך ואשר יש בידיו את הידע והכלים להתמודד עם המכשולים שמציבות חברות הביטוח השונות.

פיצוי עבודה

כדי להימנע מדחיית התביעה שלכם על ידי חברת הביטוח, מכל טענה שהיא, מומלץ לשים לב למספר נקודות חשובות מאד, ביניהן:

  • חשוב להגיש מראש את התביעה, על כל נספחיה, ובאופן מקצועי. מומלץ להיעזר בעורך דין לתביעות נזקי גוף לשם הגשת כל הטפסים באופן הטוב ביותר האפשרי.
  • חשוב לא לצרף לתביעה חומרים מיותרים או כאלה שיכולים לפגוע בתביעתכם. גם במקרה כזה ייעוץ עם עורך דין יסייע למנוע טעויות ולמנוע הגשת טפסים ומסמכים מיותרים.
  • חשוב להתכונן ולהגיע מוכנים לבדיקות ולוועדות שיערכו. משרדנו מציע סיוע בהכנה לקראת הוועדות השונות, שתעזור לכם להגיע מוכנים לכל שאלה ולכל עניין.

דחיית תביעה לאובדן כושר עבודה עשויה לנבוע מאחת מהסיבות הבאות:

  • כאשר לפי חברת הביטוח, המבוטח אינו נמצא במצב של אובדן כושר עבודה כפי שנקבע בפוליסת הביטוח.
  • מקרים בהם חברת הביטוח טוענת שהמבוטח הסתיר ממנה מידע רפואי שהיה משפיע על פוליסת הביטוח שנחתמה עם המבוטח – השפעה שיכולה להתבטא בגובה דמי הביטוח שנגבו, בהחלטה האם בכלל לבטח את המבוטח וכן הלאה.
  • תנאים אשר מופיעים בפוליסה ושוללים את הכיסוי הביטוחי, כמו אובדן כושר עבודה בשל שימוש בסמים או צריכת אלכוהול. אפילו שימוש באופנוע (כלי תחבורה מסוכן) עלול לשלול את הכיסוי. לכן יש לקרוא היטב את הפוליסה לפני שחותמים עליה.

האם עלי לשלם מס הכנסה על אובדן כושר עבודה

קצבת אובדן כושר עבודה נחשבת כגמלה מחליפת הכנסה ולכן חייבת בתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, כשכר לכל דבר ועניין. כאשר חברת הביטוח מכירה בזכות לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה היא מחוייבת למסות את המבוטח במס מלא, כאשר ברירת המחדל היא ניכוי במקור של 45% וזאת באם המבוטח לא המציא אישור פקיד שומה על ניכוי מופחת.

לאחר שאמרנו זאת, פקודת מס הכנסה, בצירוף הוראות שעה, מגדירה סכומים מסוימים כפטורים מתשלום מס. כלומר כאשר מדובר בקצבה בגין אבדן כושר עבודה, בהינתן תנאים מסוימים חלק מהקצבה, ולפעמים אפילו כולה, פטורה ממס.

על כן, כדאי להגיע לפגישת ייעוץ במשרדנו, עו”ד אלדד אוחיון בעל שנות ניסיון ידע רב בנושא, ויכול להציע פתרונות ולסייע בחישוב הקצבה שתתקבל בסופו של התהליך, כדי שתדעו להיות מוכנים להכל ולא להיות מופתעים מכל שלב בתהליך.

מה הבעיות עם כפל ביטוח אובדן כושר עבודה

חישוב סכום התגמולים יהיה לפי 75% מהשכר הממוצע בשנה האחרונה שקדמה למקרה בו המבוטח איבד את כושרו לעבוד, ובהתאם לסכום הביטוח כנזכר בפוליסה. כלומר אם השכר המבוטח, או השכר בפועל (הסבר בפסקה הבאה), הוא 10,000 ש”ח לחודש סכום הקצבה יעמוד על 7,500 ש”ח.

יש לשים לב כי אם בטחת את עצמך בסכום הגבוה מהסכום אותו אתה משתכר, תקבל לפי השכר בפועל ולא השכר המבוטח. מצד שני, אם ביטחת עצמך בסכום נמוך משכרך האמיתי, תקבל לפי הסכום המבוטח ולא שכרך האמיתי. במילים פשוטות – סכום הקיצבה מחושב על פי השכר בפועל או הסכום המבוטח, לפי הנמוך מביניהם.

הבעיה העיקרית היא בכך שלא תקבלו תשלום בגין כפל ביטוח אובדן כושר עבודה. כלומר, אם אדם מבוטח במספר חברות ביטוח על משכורת בסכום של 10,000 ש”ח, לאחר תביעה לאובדן כושר עבודה סכום הפיצוי שיקבל המבוטח הוא 7,500 ש”ח בסה”כ. כלומר אין טעם לשלם על יותר מפוליסת ביטוח אחת.

בעיה נוספת שעשויה להתעורר היא שחברות הביטוח יגלו על כפל הביטוח וכל אחת מהן תתנער מהתביעה, ובסופו של דבר המבוטח ישאר קירח מכאן ומכאן.

 

 

מומחה אובדן כושר עבודה – כל מה שרצית לדעת

עורך דין אלדד אוחיון

המשרד מנוהל בידי עו”ד אלדד שהחל את דרכו בפרקליטות המדינה (במחוז הצפוני), והינו בעל ידע עשיר וניסיון רב בתחום נזקי הגוף עם התמחות פרטנית בביטוח, ביטוח לאומי ודיני נזיקין.
במשרד טופלו ומטופלים מאות מקרים העוסקים בפגיעות גוף כתוצאה של רשלנות רפואיות, תאונת עבודה, תאונת דרכים ותחלואה במסגרת העבודה או מחוצה לה. נפגעים אלה זכאים לממש את זכותם לפיצוי ולתגמול מן הגופים השונים, כפי שצוין לעיל.

עורך דין
ייעוץ ראשון חינם

מאמרים

עקוב אחרינו

פתח צ'ט
1
אני כאן לענות על שאלות..
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?